Old Town Bed and Breakfast

Kaliforniens lag för att utöka opioidsäkerhetstestning utan föregående tillstånd i akutrum

Företaget strävar efter att utöka OTD-testning till att omfatta akutrum.
I sitt tillkännagivande av expansionen förra veckan skisserade Multitexmedics modellen för OTD-testning och förberedde en tidslinje för när ett cannabistillskott skulle kunna implementeras i OTD-testprocessen.
Normalt riktar sig OTD-testning till patienter som drabbats av medicinska fel och används i akutrum som ett screeningverktyg för opioidprekursorer.
SB-01 skulle flytta multimodal tillgänglig testning, antal anställda och protokoll från bostadsbehandling och ersätta den med OTD för alla akutmottagningar.
Multitexmedics planerar att lämna in villkorliga pad-meddelanden till statliga myndigheter, inklusive de som hanterar problematiska bostäder och bostadsstabilitet, för att lämna in ytterligare OTD-tester.
Den 50 år gamla lagen som reglerar OTD-testning antogs i juli förra året men har ännu inte genomförts.

Read more