Old Town Bed and Breakfast

Ny lungcancerbehandling riktar sig mot lymfom och behandlar cancerceller

I en studie finansierad av Cancer Research UK och publicerad idag visar forskare att (1) en ny anti-PD-L1-antikropp är säker och tolereras väl och (2) antikroppen riktar sig mot en receptor på cancerceller som är kända för att aktiveras genom strålbehandling.
I Storbritannien står lokalt avancerad NSCLC för cirka 20 procent av alla diagnostiserade NSCLC-fall och cirka 30 procent av alla dödsfall från alla typer av cancer.
Vi tror att detta är den första demonstrationen av att denna nya terapi visar löfte som ett nytt tillvägagångssätt för att behandla NSCLC.
Finansiärerna har avsatt medel för denna forskning, men det fanns ingen tidigare preklinisk testning av denna antikropp.

Read more