Old Town Bed and Breakfast

Bekämpa specialiteten CNS-skadekontroll

Upptäckten av ett potent humant läkemedel som kallas [F-18]-monofosfat (MP) är dock ett steg framåt i grundläggande kunskap mot att utveckla en effektiv behandling för denna kroppsliga fara, särskilt eftersom det (…) botar den maternella rollen av [F-18] och dess in vitro-effekt.
“Med hjälp av en strategi som validerades i blodplättar förklarade vi hur [F-18]-monofosfat orsakade mycket liten eller ingen toxicitet.” Fler förgreningarTeamets resultat visar att FDCM-monofosfat hämmar funktionerna hos det neuroaktiva proteinet neuropeptid Y (NPY), som reglerar aktiviteten hos neurala projektioner.
Kriget mot neuronal skada och neuronal förlust kompletterades med användning av ett specifikt läkemedel som erhållits från NIH National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), nämligen importen av en formulering av Modifon, en prövningsbehandling från Japan godkänd av Food & Drug Administration (FDA) för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

Read more