Old Town Bed and Breakfast

Vem betalar för dina sjukhusbesök? US News &; World Report undersöker konsekvenserna för hälso- och sjukvården

Sjukvårdsutgifterna i USA kan vara i ett “hett hörn” år 2040, drivet av den åldrande befolkningen och vårdbehoven, enligt en 2018 US News & World Report Health Expenditure Outlook-rapport.
“Med åldrande befolkningar och behov av hälso- och sjukvårdstjänster är den befolkning där utgifterna är minst sannolikt att hända de mest utsatta”, US News analys av 2050 beräknade utgifter och skulle visas i 2018-rapporten.
US News fann också att ökande kostnader relaterade till sjukvårdsrelaterade utgifter kan leda till ökade utgifter för administrativa kostnader, inklusive förskrivning av recept och rekrytering och retention.
“HOSPitals bör bli mer som tredjepartsbetalare genom att skicka incheckningspåminnelser till inskrivna och utbildade leverantörer om ständigt försämrade chefer”, säger rapporten.
“I slutet av dagen kan de totala sjukvårdsutgifterna ligga i ballparken på 3,6 biljoner dollar år 2140”, beräknade US News.
Risken för en andra recession är dock verklig.

Read more