Old Town Bed and Breakfast

Studie: Kronisk stress på lång sikt påverkar minnet spelar en viktig roll i stressinducerad minnesförlust

Forskare vid universitetet i Zürich har kunnat visa att kronisk stress inducerar förändringar i hjärnan med potential att förlänga neurogenetiska minnesskador i både laboratorie- och kliniska populationer.
Ett sådant fynd tar hänsyn till hippocampusens betydande roll (ett område i hjärnan som är viktigt för minnet) för att reglera kognitiv kontroll.
För att ta itu med detta problem har forskarna, ledda av talesman för universitetet i Zürich professor Gerhard Schröder, undersökt effekterna av akut stress på hjärnan.
Efter en kort exponering för stressiga situationer utsattes råttor för en smärtsam doft av rök innan de tilldelades en plats där stressorn hade uteslutits.
Dessa förändringar inträffade även när ingen ytterligare stress infördes.
Forskargruppen bakom studien samarbetar också med forskare över hela världen och är intresserad av att utveckla förbättrade behandlingar för psykogen och inflammatorisk stress.

Read more