Old Town Bed and Breakfast

Efter att WIC erbjudit matalternativ under covid-19 minskade livsmedelsbiståndet

Den 23 april publicerade en federal hälsomyndighet ett meddelande på sin webbplats om att Food and Nutrition Service (FNS) skulle erbjuda vissa SNAP-berättigade stater ett paket med tre gratis breda måltider tillagade från grunden, en specifik kombination av mejeriprodukter och kaffe i begränsad upplaga.
En sådan åtgärd från livsmedels- och näringsmyndigheten skulle göra det möjligt för 300 000 låginkomsthushåll att fortsätta få SNAP, sade hon.
Vietnam har uppmanat den amerikanska regeringen att betala 8 miljarder dollar för att kompensera den för hur den kommer att spendera 14,6 miljarder dollar för att ta itu med coronaviruspandemin, som man har förutspått kommer att döda 1,2 miljoner i landet i mitten av april.
FNS-tjänstemän har också sagt att de kommer att använda avgiftsfri engångskioskteknik för att sälja SNAP.
enskilda behövande familjer.

Read more