Old Town Bed and Breakfast

Vad du ska veta om permeabilisatorer

Professor Martin Tebben från Monash Biomedicine Discovery Institute, som ledde projektet, förklarade: “Denna teknik är högteknologisk och därför mycket säker – och detta system används inuti djuret.
Till exempel kan ett enskilt djur bli smittat.
Detta är ett exempel på ett mycket allvarligt hot.
Magnetiska nanopartiklar är cirka 250 till 500 nm stora och kan deponeras som biovätskor (fast form eller flytande form) på djurets yta såväl som i blodomloppet.

Read more