Old Town Bed and Breakfast

Den huvudsakliga effekten av vardenafil på förmågan att få erektion var sänkt blodtryck, vilket är viktigt för ett framgångsrikt samlag och även ledde till förbättringar av den allmänna hälsan.

OBJEKTIV
Att bedöma förbättringar och i de faktiska kliniska tillstånden relaterade till vasokonstriktion och endotelial kväveoxidsyntas (eNOS) funktion; effekter på endotel- och vaskulära parametrar som är nyckeln till att ge erektion; och påverkar vaskulär glykemi.
Totalt deltog 63 manliga volontärer.
Dessa förändringar bibehölls genom vardenafiltillskott och bibehölls även genom att inkludera l-arginin.

Read more