Old Town Bed and Breakfast

Använda maskininlärningsmodeller för att förutsäga svar på immunterapi hos äldre

Äldre personer med kronisk njursjukdom svarar bättre på immunkontrollpunktshämmare än förväntat.
Denna lilla studie, som rapporterar resultat från en klinisk fas III-effektstudie av cotobazu-6-naltrexon, ett immunmodulerande läkemedel, i en växande grupp patienter, tyder på att mer standard organ-on-a-chip-teknik kan användas för att bedöma effekten av dessa läkemedel på biomarkörer i organet, säger studiens huvudutredare Michael McGoldy, MD, Ph.D., professor i radiologi, Neurovetenskap och biokemi vid Massachusetts General Hospital (MGH) och chef för David Geffen School of Medicine vid UCLA.
Resultaten publiceras i Journal of the American Medical Association (JAMA).
Efter två års behandling med cotobazu-6-naltrexon nådde patienternas medianålder 88 år.
Andelen patienter med fullständig eller nästan total funktionsnedsättning och förekomsten av markörer för kakexi (frånvaro av signifikant organfunktion) och immunsuppression (RNA-nivåer högre än normalt som begränsar reparation) i lymfkörtlar, lungor och lymfkörtlar utanför centrala nervsystemet var signifikant högre hos de patienter som uppnådde fullständig eller nästan total funktionsnedsättning jämfört med de andra kohorterna, 82% respektive 64%.
“Det är möjligt att immunceller i eller inom de drabbade organen blir dysfunktionella, särskilt med vissa organintegritetsmarkörer som dessa, som inte identifierades med hjälp av standardmetoder.

Read more