Old Town Bed and Breakfast

Ny lungcancerbehandling riktar sig mot lymfom och behandlar cancerceller

I en studie finansierad av Cancer Research UK och publicerad idag visar forskare att (1) en ny anti-PD-L1-antikropp är säker och tolereras väl och (2) antikroppen riktar sig mot en receptor på cancerceller som är kända för att aktiveras genom strålbehandling.
I Storbritannien står lokalt avancerad NSCLC för cirka 20 procent av alla diagnostiserade NSCLC-fall och cirka 30 procent av alla dödsfall från alla typer av cancer.
Vi tror att detta är den första demonstrationen av att denna nya terapi visar löfte som ett nytt tillvägagångssätt för att behandla NSCLC.
Finansiärerna har avsatt medel för denna forskning, men det fanns ingen tidigare preklinisk testning av denna antikropp.

Read more

Genvariant som gör vissa människor mindre känsliga för ögonsjukdomar kan öka chanserna att leva långsiktigt

Tidigare studier har kopplat varianter i gen C9orf72 till stora ögonsjukdomar, som juvenila ögonsjukdomar, som kännetecknas av överdriven tillväxt av fotoreceptorer, synnerven och nedreglering av gener som är involverade i att förhindra nerverna från att fungera korrekt.
Vi fann att C9orf72-genvarianten i ögat såväl som i UV-A-fotopsi är associerad med tidiga koncell- och beteendeförändringar som är optimala skäl att utveckla punktbrist fotoreceptorförlust.
Jing Song, PhD, studiens huvudförfattare och docent i biokemi och molekylär medicin vid University of Oklahoma Health Sciences Center i Tulsa.

Read more