Old Town Bed and Breakfast

Acetat som härrör från alkoholmetabolism visar löfte som en potentiell behandling för Alzheimers sjukdom

En förening som härrör från människokroppens alkoholmetabolism har visat löfte som ett potentiellt behandlingsmedel för Alzheimers sjukdom (AD).
Forskare erkänner nu en utmaning i att identifiera ett lämpligt antidepressivt medel.
Vidare visar vi att en nikotinacetylkolinreceptor oberoende kan reaktiveras med användning av nikotinacetylkolinreceptorer.
Avslutande anmärkningar hänvisar till den terapeutiska potentialen hos de erhållna resultaten.

Read more