Old Town Bed and Breakfast

Ett nytt verktyg gör det möjligt att minska cancerspridning till hjärn- och ryggmärgscancer

Verktyget har utvecklats av forskare vid University of East Anglia i samarbete med University of Bristol och Neuro Oncology Group vid Royal Bristol Dermatology Hospital, Bristol Biomedical Research Institute (Bristol).
Dr Laxminarayan sa: “Hjärnregionernas förmåga att upptäcka förändringar orsakade av sjukdom och undvika skador på andra delar av kroppen är exakt desamma som de vi har i våra kroppar.
Våra hjärnregioner har också förmågan att upptäcka biomarkörer eller medel som kan indikera närvaron av stora mängder förebyggande och skadade hjärnceller.

Read more