Old Town Bed and Breakfast

6 av 11 mest innovativa cancerbehandlingar fördubblades i kostnad

Det särläkemedelsbehandlingsprogram vid University of Texas MD Anderson Cancer Center, det största och mest innovativa cancerbehandlingsprogrammet i landet, fördubblades från sex till nio gånger kostnaden för terapier.
Tillkännagivandet publicerades nyligen online i Cancer Research &; Therapy-publikationen.
“Den särläkemedelsbehandling som består av riktade neutraliserande antikroppar som kan tränga djupt in i cancerceller.
För att möta detta ouppfyllda kliniska behov har MD Anderson investerat i uppfinningsrika cancerterapier.
MD Anderson-partners från andra deltagande institutioner utvärderade för sin del produkten.

Read more

Hur rasism effektivt kan rikta sig mot en persons mentala hälsa, men inte theirhetics

Studien följde 244 servicemedlemmar som har upplevt flera incidenter av viktimisering, inklusive sexuella övergrepp och trakasserier.
I sin studie identifierade forskarna de som hade rapporterat att de upplevt två eller flera incidenter av kriminellt beteende under de senaste tre månaderna och tittade på deras blodmarkörer för depression, ångest och smärtintensitet.
De tittade också på patientens livstidsanställningsstatus, hushållsinkomst, utbildningsnivå, antal svärföräldrar, ras och om de rapporterade en psykisk sjukdom.
“Dessa resultat tyder på att personer som har upplevt flera incidenter av kriminellt beteende och / eller viktimisering har en förhöjd risk för psykiska svårigheter.
Författarna avslöjade inga intressekonflikter.

Read more

Vad du ska veta om permeabilisatorer

Professor Martin Tebben från Monash Biomedicine Discovery Institute, som ledde projektet, förklarade: “Denna teknik är högteknologisk och därför mycket säker – och detta system används inuti djuret.
Till exempel kan ett enskilt djur bli smittat.
Detta är ett exempel på ett mycket allvarligt hot.
Magnetiska nanopartiklar är cirka 250 till 500 nm stora och kan deponeras som biovätskor (fast form eller flytande form) på djurets yta såväl som i blodomloppet.

Read more