Old Town Bed and Breakfast

Sömnproblem hos äldre kopplas till förändringar i gener kopplade till cancer

Flera av de gener som identifierades som kopplade till sömnproblem hos äldre vuxna inkluderade gener som är involverade i transport av syre, fett och socker i blodet.
Syre är en del av kroppens andning och kroppens huvudsakliga energikälla medan ämnesomsättningen huvudsakligen är baserad på syre, baserad på växter med syre och glukos.
Dessa patienter som ingick i studien valdes slumpmässigt ut på grund av det höga prediktiva värdet av genuttrycksanalyserna.
De identifierade generna var involverade i regleringen av mitokondriell funktion, vilket är en metabolisk process som störs hos cancerpatienter.
De visar därför förändringar i genuttryck under hela observationsperioden, vilket resulterar i förändringar i metabolisk funktion som svar på syrebrist.
Fynden stärker argumenten för att övervaka äldre canceröverlevare, i syfte att veta om förändringar i genuttryck har inträffat som svar på syrebrist, säger studiens försteförfattare, Margaret Shannon, vid University of Humberside, Montpellier, Frankrike.

Read more