Old Town Bed and Breakfast

Forskare får 1,6 miljoner dollar i bidrag för att påskynda läkemedelsresistensmodeller

acroniazumab (AraZeneca AZN.
L), ett läkemedel som har godkänts av US Food and Drug Administration som ett Aneupland® anti-aging agent, är ett av de tidigaste godkända läkemedlen för oral och leversjukdom.
Även om detta läkemedel är ett av de säkraste och mest tolererade läkemedlen som finns tillgängliga, har det flera signifikanta nackdelar, inklusive biverkningar och läkemedelsresistens.
Daniela Criscarelli, Ph.D., ledande utredare.

Read more