Old Town Bed and Breakfast

Stigmatiseringen kring skräpmatimport ger fetmautbrott mer än ett decennium gammalt

Även om fetma ökar bland ungdomar, har den ökande trenden med överviktiga människor som försöker importera mat från andra länder ökat oron för de långvariga hälsoeffekterna av importerad mat, särskilt i utvecklingsländer som Indien, enligt en studie från California State University.
Författarna fann att individer som tidigare hade varit överviktiga inte längre var gifta och inte längre hade barn, och det fanns inga nya födslar.
“När vi började tänka på import rapporterade dessa överviktiga och feta människor svårare beslut om livsmedelsimport och var färre i intervjuer om livsmedelsvikt på grund av stigma, stigma kopplad till idén om fetma, makroekonomiskt begränsande livsmedel.
Om du deltar i hälsovårdstjänster och du har en överviktig medelålders mamma som är gravid, skulle du i denna studie tro att du skulle få full nytta av att ha hälsosammare familjedynamik, säger Ramanan Gandhi, postdoktor i sektionen för etnisk multimorbiditet och fetma.
De noterar också att forskarna inte definierade en kritisk övervikt eller fetma.

Read more