Old Town Bed and Breakfast

Läkemedelsprövning av diabetes ger hopp för nya patienter med dödlig njurcancer

Kiran Shresta, PhD är biträdande professor i biomedicinsk vetenskap vid College of Science i Missouri S&T, och en av studiens huvudforskare.
Studien är den senaste i en serie forskningspublikationer som genomförts vid Missouri Nano-Research Institute, som inleddes i oktober 2018.
“Det första steget i detta nya terapeutiska koncept är att förstå den bästa användningen av MktC-baserade inhibitorföreningar hos patienter, särskilt njurcancerpatienter som inte uppnår kliniskt svar och är afroamerikanska, icke-selektiva och mer sårbara för terapi”, säger Shresta.
“Det är svårt att utforma effektiva orala anti-cancermedel på grund av undertryckande, tumörfrämjande mutationer av MktC.
“Denna studie belyser behovet av att bestämma bästa tolerans och farmakokinetik för MktC-hämmare för behandling av icke-mänsklig primatnjurcancer”, tillade J.

Read more

Intervallträning kan hjälpa äldre människor att leva till 100

Äldre människor som får en daglig aerob träning eller simmar med en kost rik på frukt, grönsaker och protein bör leva till 100 års ålder, enligt en analys som publicerades i onlinenumret av Journal of the American Medical Association den 1 juni 2020.
Detta kommer vid en kritisk tidpunkt för vår hälsa, med tanke på den snabbt intensifierande betydelsen av ländryggssjukdom och den accelererande åldrandet av befolkningar över hela världen, säger Campbell.
Forskargruppen analyserade svar på online-frågeformulär från 1,584-amerikanska vuxna i åldern 50-74 år som deltog i en fitnesskohortstudie finansierad av National Institutes of Health, med uppföljning slutförd på grund av dödsfall eller funktionshinder.
Totalt 42 986 i studien genomförde minst två vågor – en våg med forskare som valde kognitiva funktionsbedömningar och en annan med fysiska aktivitetsbedömningar.
Av studiepopulationen sa 3,4 procent att de genomförde minst två dagliga vågor med hjärnpromenader / vaskulära konditionsbedömningar för att mäta total, samordnad och isolerad energianvändning, ansträngning och syreupptagning under vissa stadier av aktivitet, vikt och fysisk aktivitet.
Mängden kraftig träning under uppvärmnings- och nedkylningsperioder var lika signifikant.

Read more