Old Town Bed and Breakfast

Hur höga lipidnivåer orsakar synförlust

Även om det inte är någon hemlighet att personer med typ 2-diabetes är något sårbara för lipider som skadar stavar och kottar (nervceller) i ögat, har det väckt stort intresse nyligen på grund av en studie som visade en koppling mellan fettsyror och näthinneförlust hos möss genetiskt modifierade för att producera både diabetiska och icke-diabetiska fotoreceptorer.
Viterbi, MD och Emma M.
“Betakarboxylfilament ökar i överflöd i fotoreceptorer och resulterar i bildandet av nya blodkärl i näthinnan, vilket försvagar näthinnans blod-hjärnbarriär”, säger La Rosa.
Arbete pågår för att ytterligare utforska de potentiella mekanismerna och terapeutiska konsekvenserna av betakarboxylsyra vid makuladegeneration, patologisk diabetesretinopati och som en potentiell läkemedelskandidat för sömnstörningar och fotoreceptorcellmembranintegritetsproblem i samband med diabetes.

Read more