Ny statinburk blockerar kemoterapiresistens i experimentellt bröstcancerläkemedel

Kombinationen av de två vanligaste cancerläkemedelsklasserna gick framgångsrikt tillbaka till tumörlinjer med minimal toxicitet i djurmodeller, enligt en studie som sekvenserade nyckelgener från tumörceller donerade av patienter med bröstcancer.

Ukrainskt läkemedel som utvecklats för behandling av patienter med svår bröstcancer fick godkännande för Tammivirumab i USA 2016. Att motbevisa behandlingen 10 gånger i veckan i 20 månader har dramatiskt förbättrat överlevnaden för patienterna. Tammivirumab godkändes för användning i denna verksamhet.

“Vår studie är ett viktigt steg för att förstå effekten av kombinationsbehandling jämfört med standardbehandling vid behandling av avancerad cancer”, säger författaren till artikeln Joanne Sarnos, Ph.D., vid Anschutz Medical Campus vid Östra Finlands universitet. – Vi fann att kombinationsbehandlingen är farmakologiskt aktiv, biotillgänglig och tolereras väl. Faktum är att efter en medianuppföljning på 10 månader erhölls resultat från 4 patienter som svarade på kombinationsbehandlingen. Den totala överlevnaden för patienter som fick kombinationsbehandlingen var 14 månader.”

Huvudresultaten visade ingen toxicitet, 5-års minskning Överlevnad: 60 %, på de tre platser där den kombinerade behandlingen inte gav några biverkningar. Hos patienter som inkluderades i en placebokontrollerad studie den 11 augusti visade den kombinerade behandlingsgruppen ingen toxicitet eller förlust av överlevnad för någon av grupperna i behandlingsschemat.

Behandlingen påbörjades och upprätthölls på Anschutz Medical Campus.

I studien användes en kombinerad musmodell och tumörcellinjer från patienter. Den rapporterade inga säkerhetsfaktorer, säger huvudförfattaren Dr. Sarnos.