Sömnproblem hos äldre kopplas till förändringar i gener kopplade till cancer

Långvariga sömnproblem hos äldre vuxna är förknippade med förändringar i gener som är förknippade med cancer, enligt en ny studie.

Forskarna studerade data från 9 099 canceröverlevare från 67 år och uppåt som följdes under en mediantid på 19 år. Flera av de gener som identifierades som kopplade till sömnproblem hos äldre vuxna inkluderade gener som är involverade i transport av syre, fett och socker i blodet.

Syre är en del av kroppens andning och kroppens huvudsakliga energikälla medan ämnesomsättningen huvudsakligen är baserad på syre, baserad på växter med syre och glukos. Dessa patienter som ingick i studien valdes slumpmässigt ut på grund av det höga prediktiva värdet av genuttrycksanalyserna.


De identifierade generna var involverade i regleringen av mitokondriell funktion, vilket är en metabolisk process som störs hos cancerpatienter. De visar därför förändringar i genuttryck under hela observationsperioden, vilket resulterar i förändringar i metabolisk funktion som svar på syrebrist. Fynden stärker argumenten för att övervaka äldre canceröverlevare, i syfte att veta om förändringar i genuttryck har inträffat som svar på syrebrist, säger studiens försteförfattare, Margaret Shannon, vid University of Humberside, Montpellier, Frankrike.